Enzymy - informace a výhody použití

Ekologické prostředky které pomáhají urychlit rozklad čerstvých kompostů a vysokých záhonů (bez hnilobných procesů), udržet čistá zahradní jezírka ... (neškodí rybám ani rostlinkám), odstranit plísně ze zdiva (i z neprodyšných materiálů, např. kachliček), omezit zápach na suchých WC, (zmenší objem fekálií), vyčistit ucpaná potrubí a sifony (nepoškozují odpadní systém), odstranit nepříjemný zápach a skvrny.

Při dnešní zatíženosti našich domácností čistícími a pracími prostředky jsou tyto bakteriální přípravky jediné, které jsou schopny odolávat tomuto zatížení z kuchyní a prádelen. Za dob našich babiček, kdy se pralo kostním mýdlem, stačily např. v žumpách 4 bakteriální kmeny, které se postaraly o přírodní proces rozkladu. Dnes tyto nezvládají rozklad org. hmoty nejen v jímkách v domácnostech, ale hlavně ve velkých čistírnách odpadních vod. Přitékající chemie do čistíren ničí aerobní mikroorganismy (bakterie pracující s přístupem vzduchu), které jsou hlavním faktorem pro vyčištění vody. Jejich poškození zhorší čistící schopnost ČOV a následně i čistotu řek, potoků a rybníků. Při použití nepatogenních bakterií a enzymů tyto čistírny pracují bezchybně zejména proto, že např. přípravek LIKVID má mimořádnou schopnost rozštěpit tuky na organické frakce a rozložit těžko rozložitelné látky.

Dále tyto ekologické prostředky pomáhají urychlit rozklad čerstvých kompostů a vysokých záhonů (bez hnilobných procesů), udržet čistá zahradní jezírka (neškodí rybám ani rostlinkám), odstranit plísně ze zdiva (i z neprodyšných materiálů, např. kachliček), omezit zápach na suchých WC, (zmenší objem fekálií), vyčistit ucpaná potrubí a sifony (nepoškozují odpadní systém), odstranit nepříjemný zápach a skvrny.

Vezmeme-li v úvahu všechny tyto dovednosti a přednosti, které nám tyto ekologické prostředky nabízejí, nelze než doporučit jejich používání, zvlášť s ohledem na dnešní stav životního prostředí.

Čistota vody (rybníky, sádky, vodní nádrže, akvária …)Enzymy

 • podpora zdravotního stavu vodních živočichů
 • likvidace mrtvé řasy a výměšků z ryb
 • čištění a odbahnění rybníků, vodních nádrží
 • čištění odpadní vody z vinařských závodů
 • likvidace sinic

Zemědělství

 • snížení obsahu amoniaku ve stájích
 • likvidace uhynulých zvířat
 • urychlení kompostování
 • údržba provzdušňovacích nádrží
 • údržba žump, septiků, suchých WC

Likvidace olejů a tuků

 • v lapačích tuků
 • čisticí prostředek na úklid kuchyní (mastnota)
 • tablety nebo granule pro odstranění tuků v sifonech, potrubích, jímkách …

Odstraňování zápachu

 • domácí zvířata
 • odpadní nádoby a další zápachy v domácnosti (koberce, potahy, látky …)
 • automobily (zvratky, vylité mléko …)
  - uhynulá zvířata (kafilerní jámy …)
 • žumpy, septiky, jímky

Údržba kanalizace

 • vyhnívací nádrže, žumpy, septiky
 • přenosná WC
 • provzdušňovací a odpadní nádrže
 • kanály, stoky

Pisoáry bez vody – bez zápachu, bez potřeby vody, odolné vandalům

Shrnutí – lze využít všude tam, kde vznikají odpady organického původu

Domácnosti, provozovny, kanceláře
Zahrady, zemědělské podniky, rybářství
Kuchyně, vývařovny, restaurace, hotely
Vodovody a kanalizace

Všude kde jsou sifony, odpadní potrubí, odlučovače tuků, jímky, žumpy, septiky, trativody, suchá WC, přenosná WC, domácí ČOV, průmyslové ČOV, kanalizační systémy, odpady ze zahrad, zemědělské činnosti, výroby a zpracování potravin.