Geotextilie

Jedná se o plošný útvar z textilních materiálů používaný ve stavebnictví, který plní funkci výztuže, ochrany nebo filtru. Doplňková izolace, která je nezbytně nutná pro stavební práce. Geotextilie je běžně využívána pro separaci, filtraci, drenáž, zpevnění a ochranu stavebních ploch.


Důležité vlastnosti geotextilie:

 • Pevnost v tahu (příp. v tlaku)
 • Odolnost proti plísním
 • Odolnost proti bakteriím
 • Odolnosti proti ultrafialovému záření
 • Odolnost proti dynamickému protržení
 • Snášenlivost alkalického i kyselého prostředí
 • Odolnost proti statickému protržení

Geotextilie se rozlišují na:

 • Separační geotextilie – zamezuje promíchání rozdílných vrstev s odlišnými funkcemi, mezi kterými je uložena.
 • Ochranná geotextilie – chrání hydroizolační vrstvu.
 • Filtrační geotextilie – vrstva omezující vyplavování částic jedné sypké vrstvy do jiné při průtoku vody, ale nezabraňující pohybu vody.
 • Zpevňovací geotextilie – umožňuje stabilizaci zemního tělesa (přenáší tahová napětí) nebo podloží staveb. Přidává se do zemního tělesa v několika vrstvách nebo mezi zemní těleso a tzv. konstrukční vrstvu.
 • Drenážní geotextilie – odvádí vodu z povrchu podloží a umožňuje ve své rovině odvádět vodu ze svého okolí.

Dodáváme geotextilie vyrobené ze 100 % směsí regenerovaných syntetických vláken pomocí technologie vpichování, hlavním druhem polymeru tohoto výrobku je polyester.

Přesvědčte se v našem e-shopu.