Paropropustné střešní fólie

Paropropustné fólie mají chránit izolace, ale umožnit prostup vlhkostí, par a to tak, aby izolace mohla dýchat. Paropropustné fólie jsou určeny většinou pod střešní krytinu a k odvodu plynů, ale zároveň odolávají vodě. Svojí přítomností tedy paropropustné fólie umožňují odchodu par z izolací a vnitřku objektů, zároveň zabraňují protékání vody do chráněné izolace.