Parotěsné střešní fólie

Parotěsné fólie jsou v zateplení na pozici ochranného faktoru. Parotěsné fólie jsou jako ochranná vrstva proti vlhkosti pro samotnou použitou tepelnou izolaci. Tím je oddělena tepelná izolace vlhkostí a od vlivu vnitřního prostředí objektu, toto je význam parotěsné fólie.